Stralingsvragen

#.Adjusting hyper parameters | init.#01000100 | Spectral Inquiry | Fetching Crowbar | init.#01001100 | Questioning Experts | Increasing technobabble | Causal Query | X-ing rays | Dividing Life | Decreasing exposure | Randomising Isotopes | Calibrating Equipment | Adding Numbers | #ERROR#brainzz | Bullsquid.ras | Generating Answers | Introducing Science | Dividing Life | Detecting Wave | Causal Query | Filling containers | Adding Noise | init.#01001100 | Detecting Wave | Managing Safety | Shuffling Gamma Rays | #ERROR# Kr Exposure | Processing Questions | init.#01010100 | init.#01001111 | Reversing Polarity | Randomising Values | Retrieving Banana Equivalent Dose | Inhaling Ra | #ERROR#brainzz | Increasing technobabble | Shuffling Gamma Rays | Perplexing science | Spectral Inquiry | Adding Noise | Fetching Crowbar | Questioning Experts | Adding Numbers | #.Adjusting hyper parameters | Emptying containers | Calibrating Equipment | Filling containers | Bullsquid.ras | Uploading AI | Processing Questions | Uploading AI | Perplexing science | Retrieving Banana Equivalent Dose | Emptying containers | Managing Safety | Implementing sonic screwdriver | init.#01010100 | Reversing Polarity | Decreasing exposure | Generating Answers | Introducing Science | Implementing sonic screwdriver | Inhaling Ra | #ERROR# Kr Exposure | init.#01001111 | Randomising Values | init.#01000100 | X-ing rays | Randomising Isotopes

Welkom

Welkom bij Stralingsvragen, een site gericht op vrij toegankelijk onderwijs op het gebied van stralingsbescherming voor iedereen die werkt naar een toezichthoudend deskundigheid of ‘omdat het kan’. Het hart van de site bestaat uit een algoritme wat in staat is om een vrijwel oneindige hoeveelheid vragen te genereren. Dit algoritme is geschreven door Hendrik Erenstein, docent – onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen met een focus op stralingsbescherming en data science.

De vrij toegankelijke informatie op deze site wordt mede mogelijk gemaakt door steun van individuele gebruikers en partners.

If you are looking for the English version of the site, look no further; www.radquestgen.com.

- Partners -

AdQuipment Medical Cablon Medical BnC Dell Samsung

Ook helpen om het stralingsonderwijs te verbeteren of andere vragen? Neem gerust contact op.

© 2019 Hendrik Erenstein | mail@hendrikerenstein.com